Welcome
Covid-19
Cunescu, Balaciu & Asociații – Centru de informare privind Covid-19 - ghid de navigare în afaceri în vremuri pandemice

Suntem conștienți că pandemia Coronavirus prezintă provocări unice și deseori formidabile pentru afacerile clienților noștri. Centrul nostru de resurse, prezentat aici, vă oferă o serie de informații practice privind această situație, iar avocații Cunescu, Balaciu și Asociații sunt pregătiți să ofere asistență în lămurirea oricărui aspect juridic relevant. Pentru orice întrebări privind situația actuală, vă rugăm să ne contactați la email office@cunescu.ro

Cronologia măsurilor adoptate de autorități în România în contextul epidemiei Covid-19

11.06.2020 – CNSSU a emis Hotărârea 28 din 11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020. Textul hotărârii poate fi consultat la link-ul Hotararea_CNSSU_28_2020.pdf

 

28.05.2020 – CNSU a emis Hotărârea 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă, urmând ca aceasta să producă efecte începând cu data de 01.06.2020. Textul hotărârii poate fi consultat la link-ul Decizia_CNSU_26_2020.pdf

 

18.05.2020 – Se publică OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, precum și OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative. Textele ordonanțelor pot fi consultate la ordonanta-urgenta-69-2020-m-of-393-din-14-mai-2020.pdf, respectiv la ordonanta-urgenta-70-2020-m-of-394-din-14-mai-2020.pdf

 

15.05.2020 – CNSSU a emis Hotărârea 24 din 15.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, urmând ca aceasta să producă efecte începând de astăzi, 15.05.2020. Textul legii poate fi consultat la link-ul Hot_24_15_mai_2020.pdf.

 

14.05.2020 – Parlamentul votează și trimite spre promulgare Legea privind starea de alertă, urmând ca aceasta să producă efecte începând cu data de 18.05.2020. Textul legii poate fi consultat la link-ul Lege_stare_alerta.pdf.

 

28.04.2020 – Se publică Ordonanța Militară nr.10 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Textul ordonanței poate fi consultat la link-ul orOrdonanta-10-2020-m-of-340-din-27-apr-2020.pdf

 

16.04.2020 – Se publică Ordonanța Militară nr.9 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Textul ordonanței poate fi consultat la link-ul Ordonanta-9-2020-m-of-321-din-16-apr-2020.pdf

14.04.2020 - Președintele României semnează Decretul de prelungire a stării de urgență, ce va intra în vigoare miercuri,  15 aprilie 2020. Textul decretului poate fi consultat la State_of_emergency_Decree.pdf.

 

10.04.2020 – Se publică Ordonanța Militară nr.8 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Textul ordonanței poate fi consultat la link-ul Ordonanta-8-2020-m-of-301-din-10-apr-2020.pdf

 

06.04.2020 - Ministerul Economiei anunţă că a lansat aplicaţia pentru eliberarea Certificatelor de Situaţie de Urgenţă, pe platforma http://prevenire.gov.ro. Acestea se eliberează exclusiv online şi gratuit şi este nevoie de semnătură electronică.

 

04.04.2020 – Se publică Ordonanța Militară nr.7 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Textul ordonanței poate fi consultat la link-ul Ordonanta-militara-7-2020-m-of-284-din-04-apr-2020.pdf 

 • Se publică OUG nr. 42/2020, pentru modificarea și completarea OUG nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Textul ordonanței poate fi consultat la Ordonanta-urgenta-42-2020-m-of-283-din-04-apr-2020.pdf

 

03.04.2020 - Sunt publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative: 

 • Lege nr. 37 din 02 Aprilie 2020, pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Textul este disponibil la ordonanta-urgenta-37-2020-m-of-261-din-30-mar-2020.pdf;

 • O.U.G. nr. 41 din 02 Aprilie 2020, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Textul este disponibil la GEO_41_2020_3_apr.pdf.

 

31.03.2020 – a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţă de Urgenţă nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prin care s-au adus următoarele reglementări importante:

 • pentru debitorii persoane fizice sau juridice ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia COVID-19, obligația de plată a ratelor scadente (reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane) aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a ordonanței se va putea suspenda,  la cererea debitorului (electronică, în scris sau telefonic), cu până la 9 luni dar nu mai mult de 31.12.2020. Condițiile sunt ca împrumutul să nu fi ajuns la maturitate și creditorul să nu fi declarat scadența anticipată anterior intrării în vigoare a ordonanței (30.03.2020).

 • Dobânda acumulată în perioada de suspendare se va adăuga la capitalul principal și va fi plătită în cadrul ratelor de după rescadențare. Acest lucru înseamnă că, ulterior perioadei de suspendare, plata atât a capitalului, cât și dobânzilor aferente ratelor neplătite se va face eșalonat pe restul perioadei de  credit.

 •  Excepție vor face creditele ipotecare contractate de persoane fizice, unde dobânda aferentă perioadei de suspendare se va calcula potrivit prevederilor contractului de credit şi va reprezenta o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. Pentru această creanţă dobânda va fi de 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Doar în privința acestor dobânzi, plata va fi garantată în procent de 100% de către statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

Textul OUG este disponibil la Ordonanta-urgenta-37-2020-din-30-mar-2020.pdf

31.03.2020 – au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative:

- Ordonanța Militară nr.5 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, text disponibil la Ordin-militar-5-2020-m-of-262-din-31-mar-2020.pdf;

- Ordonanța Militară nr.6 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, text disponibil la Military_Order_no_6_2020.pdf

- Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prin care sunt abrogate cerințele din Ordonanța 30/2020 pe care angajatorii trebuiau să le îndeplinească pentru ca angajații lor să beneficieze de indemnizația de 75% (respectiv deținerea unui certificat de situație de urgență sau reducerea încasărilor cu 25%). Singura condiție rămâne următoarea: angajatorii „reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere”.Textul OUG este disponibil la Ordonanta de urgenta-32-din-30-mar-2020.pdf

29.03.2020 – a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Militară nr.4. România intră în scenariul 4 al epidemiei (peste 2000 de cazuri confirmate de Covid-19)

Textul integral al ordonanței este disponibil la : Ordonain-militar-4-2020-forma-sintetica-din-data-2020-04-01.pdf

26.03.2020 –a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 791/2020 al ministrului Economiei privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Conform acestuia, începând cu data de 31 martie, vor putea fi obținute exclusiv online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, două tipuri de certificate de situație de urgență:

1. Albastru – eliberat pentru firmele care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente în perioada stării de urgență.

2. Galben – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din ianuarie – februarie 2020.

Ambele vor putea fi utilizate în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, însă un solicitant poate cere doar eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării și doar pe perioada menținerii stării de urgență în România. Acestea vor fi valabile fără semnătură și ștampilă, în baza seriei și numărului identificabile în baza de date a site-ului. 

Textul integral al ordinului este disponibil la : Ordinul-791-2020-m-of-248-din-25-mar-2020.pdf

 

25.03.2020 – Se publică Ordonanța Militară nr.3 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu măsuri aplicabile începând cu ora 12.00 a acestei zile. Textul ordonanței poate fi consultat la link-ul Ordinul-791-2020-m-of-248-din-25-mar-2020.pdf 

 

22.03.2020 – Se publică Ordonanța militară 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Textul integral poate fi consultat la Ordin-militar-2-2020-m-of-232-din-21-mar-2020.pdf

21.03.2020 – Se publică Ordonanțele de urgență 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare și 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și Hotărârea Guvernului 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Textele integrale pot fi consultate pe site-ul nostru, accesând următoarele linkuri OUG-29-2020-m-of-230-din-21-mar.pdf si Ordonanta-urgenta-30-2020-m-of-231-din-21-mar-2020.pdf

19.03.2020  - Având în vedere informațiile furnizate de Guvernul României prin intermediul platformei online, secțiunea Comunicate și documente ale ședinței guvernamentale (accesibil lahttps://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-proiectele-de-acte-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-18-martie), pentru a adopta măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Guvernul a adoptat în noaptea de 18 martie aOrdonanței de urgență pentru modificarea și completarea anumitor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Menționăm că ordonanța nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial și, prin urmare, nu are încă efect, dar verificăm în permanență ultimele versiuni ale acestei publicații și vă vom vom ține la curent odată ce se va întâmpla acest lucru.

Prezentăm la următorul link https://cunescu.ro/covid19/OUG-ro.pdf textul ordonanței, cu mențiunea că poate prezenta modificări în forma oficială finală.

18.03.2020 - Grupul de Comunicare Strategică a decis ieri, 17 martie, ora 22.00, într-o ședință a conducerii, să impună noi măsuri generale, valabile pe teritoriul național, pentru prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus. Prin ordonanță militară, în vederea impuneii acestor măsuri, au fost luate următoarele decizii:

 • Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

 • Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client.

 • Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

 • Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

 • Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

 • Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5t au obligația ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație.

 • Conducătorii de autovehicule menționați anterior, care sosesc din „zone roșii” sau „zone galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2.

 • Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale fabricate în România pentru beneficiari din afara teritoriului național nu fac obiectul restricțiilor la export.

 • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura intră în vigoare începând cu data de 18.03.2020, ora 18.00, ora României.

 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23 martie 2020.Aceste măsuri nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.Ordonanta-1-2020-forma-sintetica-pentru-din-2020-03-23.pdf

16.03.2020 – Președintele României semnează Decretul nr.195/2020 de instituire a stării de urgență, cu aplicabilitate imediată și pentru 30 de zile. Se impun atât măsuri cu aplicabilitate imediată, cât și măsuri ce vor fi aplicate gradual, prin hotărâri subsecvente, în funcție de evoluția epidemiei. Printre măsurile ce își găsesc aplicarea chiar din această dată se numără:

 • societățile cu capital privat, sunt obligate să introducă, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului;

 • Controalele desfășurate la angajatori de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă se suspendă;

 • Autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție, materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii;

 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative;

 • Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite;

 • Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă doar în cauzele de urgență deosebită, judecarea proceselor civile fiind suspendată în tot acest timp fără efectuarea unui act procedural în acest sens;

 • Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

Decretul este disponibil lahttps://lege5.ro/gratuit/gm3dinjvgq4q/decretul-nr-195-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei

14.03.2020 – Grupul de Comunicare Strategică din cadrul Ministerului Sănătății confirmă intrarea României în scenariul 3 de epidemie (existența unui număr cuprins între 101 și 2000 de cazuri confirmate de Covid-19), însemnând „transmiterea susținută pe scară largă, cu creșterea presiunii asupra sistemului de îngrijiri de sănătate”. Se impune restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetica, săli de jocuri de noroc și cazinouri. Comunicat disponibil lahttps://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-14-martie-ora-16-00/

11.03.2020 - Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgență dispune emiterea unui ordin ce cuprinde suspendarea temporară, pentru o perioadă de 6 luni, a distribuției, în afara teritoriului României, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu COVID-19. Lista cuprinde materiale sanitare și dispozitive medicale cum ar fi: combinezoane, mănuși, seringi, măști, ochelari de protecție, soluții dezinfectante, precum și alte materiale și dispozitive medicale identificate a fi necesare pentru gestionarea cazurilor de COVID -19. Ordinul este disponibil la https://lege5.ro/Gratuit/gm3dimzxgy4a/ordinul-nr-428-2020-pentru-aprobarea-listei-cuprinzand-dispozitivele-medicale-si-materialele-sanitare-pentru-a-asigura-preventia-si-tratarea-afectiunilor-asociate-infectiei-cu-sars-cov-2-a-caror-distr

 

09.03.2020 - Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă decide suspendarea zborurilor și a transportului rutier/feroviar de persoane din şi spre Italia. Operatorii aerieni au obligaţia de a comunica cetăţenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud către România cu escală faptul că vor intra în carantină pe teritoriul României şi îşi vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere la îmbarcarea în aeronavă. Cei care vin din cele patru state menţionate şi intră în ţară prin punctele de frontieră terestre sunt obligaţi să intre în carantină pe raza judeţului de graniţă sau în izolare la domiciliu. Pentru evenimentele cu un număr de maxim 200 de participanți, nu este necesar să fie solicitat avizul direcției de sănătate publică. Instituțiile publice și private obligate să analizeze posibilitatea ca o parte din personal să-și poată desfășura atribuțiile de serviciu de la domiciliu. Hotărârea este disponibilă la https://hd.prefectura.mai.gov.ro/wpcontent/uploads/sites/53/2020/03/Hotararea_06_CNSSU.pdf

 

08.03.2020 – Ministerul Sănătății interzice pe tot teritoriul României, până la 31 martie 2020, activitățile care implică participarea a mai mult de 1.000 de persoane, pentru toți agenții publici și privați. Evenimentele la care este estimată participarea unui număr mai mic de persoane pot fi organizate doar după obținerea aprobării de la Direcțiile de Sănătate Publice locale. Se specifică și că nu se eliberează certificate medicale de “om sănătos” și că pacienții care nu prezintă suspiciuni nu pot fi testați pentru infectarea cu virusul COVID – 19.Comunicatul este disponibil lahttp://www.ms.ro/2020/03/08/buletin-informativ-08-03-2020-ora-1200/

04.03.2020 – Are loc ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, pentru analizarea situației privind cazurile confirmate de infecție cu noul coronavirus, dar și pentru dispunerea măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii virusului. Se aprobă 4 scenarii pentru evoluția epidemiei: scenariul 1  de la 1 la 25 de cazuri de îmbolnăvire cu ,scenariul 2 - de la 26 pana la 100 de cazuri de îmbolnăvire, scenariul 3 - de la 101 până la 2000 de cazuri de infecție cu coronavirus,scenariul 4 - peste 2.001 cazuri de îmbolnăvire. Comunicat disponibil lahttps://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-ora-17-00/

02.03.2020 - Autoritățile din România au decis ca regiunea Emilia-Romagna din Italia, Coreea de Sud și Iran să fie introduse în lista zonelor pentru care se instituie măsura autoizolării la domiciliupentru o perioadă de 14 zile în cazul cetățenilor români care revin în România din aceste regiuni. Lista zonelor poate fi consultată la:https://www.cnscbt.ro/index.php/1440-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsa-si-a-altor-zone-afectate-de-covid-19-actualizare-28-02-202/file

27.02.2020 – A devenit operaţională linia Telverde pentru informaţii legate de coronavirus, la numărul 0800 800 358. De asemenea, a fost operaționalizată o linie telefonică special pentru cetățenii români aflați în afara țării. Aceștia pot solicita informații la numărul +4021.320.20.20

26.02.2020 – Primul caz de Coronavirus înregistrat în România, în județul Gorj